Vyhledávání

Odměna

První porada je pro budoucí klienty vždy ZDARMA!

Při první nezávazné schůzce navrhne advokát vhodný postup pro řešení klientovy situace a současně informuje klienta o veškerých předpokládaných nákladech. Následně záleží pouze na klientovi, zda advokátem nabízených služeb využije. V rámci sjednávání výše odměny dbáme však na to, aby odměna advokáta kromě časové a obsahové náročnosti daného případu zohledňovala i finanční možnosti konkrétního klienta.

Informujte se bezplatně o svých právech a možnostech a kontaktujte naše advokáty 24 hodin denně. Advokáti jsou připraveni jednat v naléhavých případech bezodkladně.

Při určování výše odměny za poskytování právních služeb se řídíme vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Podle odborné a časové náročnosti, potřeby použití cizího jazyka nebo cizího právního řádu při poskytování právní služby může být odměna sjednána různými způsoby:

Úkonová odměna

Odměna je stanovena podle počtu úkonů právní služby, které byly v konkrétní věci učiněny. Sazba za jeden úkon právní služby je sjednána dohodou nebo odkazem na advokátní tarif. Jedná se o nefrekventovanější způsob stanovení odměny.

Hodinová sazbaHodinová sazba

Celková odměna se stanoví jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právních služeb konkrétnímu klientovi.

Hodinová sazbaPaušální částka za právní službu

Používá se v případě jednorázových komplexních právních služeb, které vyžadují více různorodých úkonů právní služby (např. rozvod, převod nemovitosti, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví atd.). Odměna se stanoví paušální částkou za "vyřízení věci" bez ohledu na časovou náročnost a počet úkonů právní služby.

Podíl na hodnotě věciPodíl na hodnotě věci

Odměna se stanoví jako procentní podíl na hodnotě věci či jiného předmětu poskytované právní služby.