Vyhledávání

Náhrady škody

  • Dopravní nehody
  • Lékařská pochybení
  • Nároky obětí trestné činnosti (adhezní řízení, peněžitá pomoc od státu)
  • Mimosoudní řešení nároku na náhradu škody
  • Náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím státního orgánu
  • Náhrada škody způsobená zpožděním, zrušením, přesměrováním letu, odepřením nástupu na palubu letadla