Vyhledávání

Balíčky právních služeb

Podnikatelům a obchodním společnostem nabízíme za zvýhodněných podmínek trvalé, komplexní právní zastoupení a poradenství zejména ve věcech obchodního, občanského a pracovního práva s paušálně sjednanou odměnou:

Balíček pro živnostníky, menší firmy a podnikatele

měsíční paušál 3.000,- Kč

v možném garantovaném rozsahu 3 hodin měsíčně

Balíček pro střední firmy a podnikatele

měsíční paušál 7.000,- Kč

v možném garantovaném rozsahu 7 hodin měsíčně

Paušální zastoupení klienta zahrnuje zejména:

 • právní poradenství a konzultační činnost ve věcech souvisejících s předmětem podnikání klienta
 • sepis smluv, dohod a dalších listin pro klienta
 • posuzování smluv, dohod a dalších listin předložených klientem
 • sepis a posuzování pracovněprávních úkonů
 • uplatňování a vymáhání pohledávek a jiných nároků klienta v mimosoudním řízení
 • sepis předžalobních upomínek ve věcech zaplacení pohledávek klienta
 • právní konzultace a poradenství osobně, telefonicky či e-mailovou formou
 • zastoupení v řízení před rejstříkovým soudem a při jednání u notáře

Výhody paušálního zastoupení

 • znalost fungování společnosti
 • osobním přístupu při řešení problémů
 • zvýhodněná cena za poskytování právních služeb
 • předcházení možným problémům v budoucnosti