Vyhledávání

Pracovní právo

  • Příprava pracovně právní dokumentace (pracovní smlouva, manažerská smlouva, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti, dohoda o hmotné odpovědnosti, dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, interní předpisy zaměstnavatele)
  • Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (výpověď, okamžité zrušení)
  • Zastupování ve sporech o neplatnost výpovědi, o zaplacení dlužné mzdy, odstupného, o zaplacení náhrady škody