Vyhledávání

O nás

Mgr. et Mgr. Václav Hnilo, advokátMgr. et Mgr. Václav Hnilo
advokát

Mgr. et Mgr. Václav Hnilo je absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Ostravské univerzity v Ostravě. Jako advokátní koncipient působil v renomované brněnské advokátní kanceláři. Mgr. et Mgr. Václav Hnilo je advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 15932. V rámci své advokátní praxe se zaměřuje především na oblast práva obchodních korporací, insolvenčního, občanského a trestního práva a zastupuje klienty v soudních sporech.

kontakt: 774 370 992, hnilo@avlegal.cz

Mgr. Tomáš Hofrichter, advokátMgr. Tomáš Hofrichter
advokát

Mgr. Tomáš Hofrichter je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v zavedených advokátních kancelářích po několik let rovněž vykonával svou praxi. Od roku 2013 působí již v Brně, a to nejprve v advokátní kanceláři Tesařová & Kubíková s.r.o. a od roku 2016 jakožto samostatný advokát. V průběhu dosavadního výkonu advokacie nabyl zkušenosti z generální praxe ve všech oblastech právního řádu, především pak v oblasti vymáhání pohledávek (jak na straně velkých bankovních věřitelů, tak také při obraně dlužníků), trestního řízení (obhajoba obviněných, zmocněnec poškozených), rodinného práva, insolvence (především oddlužení / osobní bankroty) a v neposlední řadě samozřejmě také práva občanského a obchodního. Mgr. Hofrichter v současné době poskytuje komplexní právní poradenství na celém území České republiky se specializací na nemovité věci, občanské, obchodní, korporační, insolvenční a trestní právo.

V rámci své praxe Mgr. Hofrichter poskytoval a poskytuje právní služby finančním společnostem, realitním kancelářím, obcím a městským částem, obchodním společnostem, živnostníkům či běžným spotřebitelům a občanům, kteří jsou nuceni řešit nastalé nesnadné životní situace (např. exekuce, oddlužení, rozvod, vyživovací povinnosti, převody nemovitostí, dědictví apod.), a to vždy citlivým lidským přístupem s vysokou mírou profesionality.

kontakt: 734 645 385, hofrichter@avlegal.cz