Vyhledávání

Vymáhání pohledávek

  • Komplexní servis při vymáhání pohledávek, náhrad škod, bezdůvodného obohacení a jiných nároků vyplývajících z obchodních závazkových vztahů - komunikace s dlužníkem, výzvy k úhradě, sepisování žalob a návrhů na vydání platebního rozkazu a exekuční vymáhání