Vyhledávání

Právo nemovitostí

  • Komplexní servis při převodu nemovitých věcí – sepis smluv, advokátní úschova, ověření podpisů, příprava podání na katastr nemovitostí
  • Sepis nájemních, podnájemních a pachtovních smluv
  • Zřízení, zrušení a změny věcných břemen
  • Zřízení a zrušení zástavního práva
  • Bytové právo – nájemní a podnájemní smlouvy, výpovědi z nájmu, vymáhání dlužného nájemného a dalších plateb
  • Vypořádání spoluvlastnictví, řešení vztahů mezi spoluvlastníky
  • Katastrální řízení
  • Právo stavby
  • Výměnek
  • Zajišťovací instituty (zástavní právo, věcné břemeno a služebnost, zajišťovací převod práva)