Vyhledávání

Rodinné právo

  • Rozvod manželství (sporný, nesporný)
  • Společné jmění manželů (zúžení - rozšíření - vypořádání SJM)
  • Výživné na manžela/ku
  • Řešení poměrů k nezletilým dětem (svěření do výchovy jednomu z rodičů, výživné, úprava styku rodičů s dětmi)