Vyhledávání

Obchodní právo

 • Obchodní podmínky (především internetové obchody)
 • Společenské smlouvy, Stanovy
 • Zakládání obchodních společností a družstev včetně řízení o zápisu do obchodního rejstříku a změn jednotlivých zapsaných údajů
 • Získávání živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění
 • Svolávání valných hromad a členských schůzí a zastupování klientů na jednáních těchto orgánů, zpracování výstupů z jednání orgánů obchodních společností a družstev
 • Změny v personálním složení orgánů obchodních společností
 • Převody obchodních podílů v obchodních společnostech
 • Přeměny obchodních společností (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy)
 • Rušení a likvidace obchodních společností
 • Dodatečné zajištění pohledávek (postoupení pohledávek, dohody o narovnání, uznání závazku)
 • Nekalá soutěž
 • Směnky a uplatňování nároků z nich
 • Sepisování a posuzování obchodních smluv, vždy v souladu s individuálními požadavky a potřebami konkrétního klienta s přihlédnutím k specifikům podnikání v daném podnikatelském odvětví