Vyhledávání

Občanské právo

  • Sepisování a posuzování smluv dle občanského zákoníku i smluv nepojmenovaných, vždy v souladu s individuálními požadavky a potřebami konkrétního klienta
  • Spotřebitelské smlouvy a spory vzniklé ze spotřebitelských smluv
  • Poskytování právní pomoci v oblasti ochrany osobnosti
  • Řešení sporů o vlastnické právo
  • Řešení sousedských sporů
  • Dědické právo, zejména sepisování závětí, listin o vydědění, zastupování v dědickém řízení
  • Dodatečné zajištění pohledávek (postoupení pohledávek, dohody o narovnání, uznání závazku)