Vyhledávání

Mezinárodní únosy dětí

Specializujeme se na veškerou právní pomoc ve věcech mezinárodních únosů dětí, a to zpravidla ve dvou základních situacích:

  • Zastoupení rodiče, jehož dítě bylo druhým rodičem neoprávněně bez jeho souhlasu přemístěno do jiného státu
  • Zastoupení rodiče, který důvodně přemístil své dítě do jiného státu, avšak bez souhlasu druhého rodiče

Protiprávní přemístění dítěte upravuje především Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. Pro veškeré návratové řízení v ČR je příslušný pouze Městský soud v Brně.