Vyhledávání

Aktuality

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích (opt – in)

Nejpozději do 1. 1. 2016 se mohou obchodní společnosti vzniklé před 1. 1. 2014 podřídit zákonu o obchodních korporacích jako celku. Učiněním tohoto důležitého kroku společnosti vyloučí dualitu právních předpisů, které na ně aktuálně dopadají a tím si zjednoduší správu společnosti jako takové.  Advokátní kancelář AV legal pro své klienty zajistí hladký a bezproblémový průběh celého procesu podřízení se zákonu o obchodních korporacích od přípravy plné moci, sepsání stanov společnosti až po finální zápis změn do obchodního rejstříku a kontroly rejstříkového řízení.