Vyhledávání

Aktuality

Nejvyšší soud vyřešil nejasnosti týkající se formy plné moci

Plná moc udělená pro rozhodnutí jediného společníka společnosti v působnosti valné hromady o změně společenské smlouvy nemusí být nezbytně učiněna ve formě notářského zápisu. NS ve svém rozhodnutí, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014 vyřešil dilema, které způsobilo ustanovení § 411 odst. 2 občanského zákoníku. Pro platnost plné moci dle názoru NS postačuje, pokud je plná moc udělena s úředně ověřenými podpisy, které jsou dostatečným osvědčením o tom, která osoba plnou moc udělila. Toto rozhodnutí jistě potěší tuzemské i zahraniční společníky společností, kterým požadavek plné moci přinášel nepřiměřené administrativní a finanční náklady.